revista
GENERE I DESENVOLUPAMENT / RICHARDS, Paul ; (et al.) .- Barcelona: Centre D'Estudis Africans , 2007 .- 1vol; 69pp; 30cms .- ISSN 1130-5703.-
Signatura: AFRICANA, Studia, Nº18 (2007) Monográfico ( revista )