Listado de los registros

Fecha: 04 de diciembre de 2023 17:56

Autor/a: BOTTE, Roger

Número de registros: 2

revista
DROIT CONTRE L'ESCLAVANCE AU NIGER, Le / BOTTE, Roger .- Paris: Karthala , 2003 .- 1vol; 16pp; 24cms .- ISSN 0244-7827.- , Mostrar tags menos Ocultar tags
Signatura: POLITIQUE AFRICAINE, Nº90 (2003) 127pp-143pp ( revista )