revista
KIVU: L'ENLISEMENT DANS LA VIOLENCIA / BARNES, William .- París: Karthala , 1999 .- 1vol; 13pp; 24cms .- ISSN 0244-7827.-
Signatura: POLITIQUE AFRICAINE, Nº73 (1999) 123pp-136pp ( revista )