revista
FALACIA DE UN MUNDO UNIPOLAR, La / SHUBIN, Vladimir .- Barcelona: CEA. Centre D'Estudis Africans , 1999 .- 1vol; 13pp; 23cms .- ISSN 1136-0437.-
Signatura: NOVA AFRICA, Nº5 (1999) 25pp-38pp ( revista )