revista
ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS, El / ESTEVE GARCIA, Francina .- Barcelona: CIDOB , 1995 .- 1vol; 32pp; 24cms .- ISSN 1133-6595.-
Signatura: CIDOB D"AFERS INTERNACIONALS, Revista, Nº29-30 (1995) 55-87pp ( revista )