revista
DONA I SALUT / ROCA ALVAREZ, Albert .- Barcelona: Centre D'Estudis Africans , 2008 .- 1vol; 77pp; 30cms .- ISSN 1130-5703.- Francés
Signatura: AFRICANA, Studia, Nº19 (2008) Monográfico ( revista )