revista
ECONOMIA POLITICA DE LA CRISIS DEL SECTOR AGRICOLA EN SENEGAL / OYA, Carlos .- Barcelona: CEA. Centre D'Estudis Africans , 1999 .- 1vol; 17pp; 23cms .- ISSN 1136-0437.-
Signatura: NOVA AFRICA, Nº6 (1999) 61pp-78pp ( revista )