revista
AFROOPTIMISMOS Y AFROPESIMISMOS, De / ROCA ALVAREZ, Albert .- Barcelona: CEA. Centre D'Estudis Africans , 1998 .- 1vol; 20pp; 23cms .- ISSN 1136-0437.-
Signatura: NOVA AFRICA, Nº4 (1998) 59pp-79pp ( revista )