CD
WOMEN FEED THE WORLD / FAO .- Roma: FAO , 1998 .- CD-ROM .-
Signatura: CD-1/FAO/WOM/1998 ( CD )