revista
ETICA EN EL CONTEXTO CULTURAL AFRICANO, La / BURGOS, Bartolomé .- Barcelona: Centre D'Estudis Africans , 2003 .- 1vol; 16pp; 38cms .- ISSN 1130-5703.-
Signatura: AFRICANA, Studia, Nº14 (2003) 89pp-105pp ( revista )