revista
REVOLUCION ESTRATEGICA DE GEORGE W.BUSH, La / BARDAJI, Rafael .- Madrid: Estudios de Política Exterior , 2001 .- 1vol; 8pp; 24cms .- ISSN 0213-6853.-
Signatura: POLITICA EXTERIOR, Nº82 (2001) 113pp-121pp ( revista )