revista
ROMPER LA ESPIRAL INFERNAL DE LA DEUDA / TOUSSAINT, Éric .- Madrid: Monde Diplomatique, Le ; L'PRESS , 1999 .- 1vol; 1pp; 45cms .-
Signatura: MONDE DIPLOMATIQUE, Le: EDICION ESPAÑOLA, Nº47 (1999) 29pp ( revista )