revista
LINEAS TRANSVERSALES DE LOS DEBATES / ONGHENA, Yolanda .- Barcelona: CIDOB , 1998 .- 1vol; 31pp; 24cms .- ISSN 0212-1786.-
Signatura: CIDOB D"AFERS INTERNACIONALS, Revista, Nº43-44 (1998) 129pp-160pp ( revista )