referencia
AMERICA LATINA, EL CARIB I CATALUNYA: ESTRUCTURA I DESENVOLUPAMENT SOCIOECONOMIC / VIDAL VILLA, Jose María ; (et al.) .- Barcelona: Generalitat de Catalunya , 1992 .- 1vol; 335pp; 30cms .- ISBN 84-393-2431-6 .-
Signatura: REF-4/VID/AME/1992 ( referencia )